Python-plugwise

Från Temperatur.nu/m.nu Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Här är en kort guide för att kunna läsa av och styra Plugwise moduler med Linux. Det görs med hjälp av python-plugwise.

Förutsättning[redigera]

Jag hade tidigare kört hela mitt mesh-nätverk i Win tillsammans med Source som följer med Plugwise. Här hade jag skrivit ner alla mac-adresser till mina "pluggar". Jag har testat att köra med Ubuntu och guiden är skriven för Ubuntu, men som vanligt så funkar det säkert med andra andra distributioner också med kanske någon liten ändring.

Installation[redigera]

Börja med att installera Mercurial och setuptools.

sudo apt-get install mercurial python-setuptools 

Flytta dig till det bibliotek där du vill lägga python-plugwise.

cd /usr/src/

Hämta python-plugwise.

hg clone https://bitbucket.org/hadara/python-plugwise

cd python-plugwise
sudo python setup.py install

Installation klar!

Användning[redigera]

Läsa av nuvarande förbrukning

$ python plugwise_util -d /dev/ttyUSB1 -m 000D6F00009966D5 -p

power usage: 1534.37W

där 000DF00009966D5 är mac-adressen

Slå av/på

$ python plugwise_util -d /dev/ttyUSB1 -m 000D6F00009966D5 -s off
$ python plugwise_util -d /dev/ttyUSB1 -m 000D6F00009966D5 -s on

För hjälp med plugwise_util

$ python plugwise_util -h

Uppdatera[redigera]

för att uppdatera python-plugwise via HG.

cd /usr/src/python-plugwise
sudo hg pull
sudo hg update
sudo python setup.py install

Diskussion[redigera]

Har ni frågor/funderingar/synpunkter på den här guiden så ta det gärna i den här tråden.

Lycka till!