OWFS på Rasperry Pi

Från Temperatur.nu
Version från den 4 november 2012 kl. 12.42 av Elf98 (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Här följer en beskrivning för att komma igång med OWFSRaspberry Pi tillsammans med i2c 1wire module {| align="right" | __TOC__ |} ==Bakgrund== Raspberry...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Här följer en beskrivning för att komma igång med OWFSRaspberry Pi tillsammans med i2c 1wire module

Bakgrund

Raspberry Pi är en billig plattform som lämpar sig ypperligt för att köra OWFS på.

Mål

Att få igång 1-wire på Raspberry Pi via i2c 1wire module.

Programvaror

Hårdvara

Raspberry Pi i2c 1wire breakout board

Beskrivning

Denna beskrivning bygger på att du har en helt ren installation av Raspbian Wheezy.

Moduler

Se till att modulen till i2c-bussen inte ligger i blacklist

sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf

Lägg till "#" före

blacklist i2c-bcm2708

så raden ser ut så här:

#blacklist i2c-bcm2708

Se till att modulen i2c-dev ligger i /etc/modules

sudo nano /etc/modules

Lägg till i2c-dev på en egen rad i filen.

Installation av OWFS

Installera lite paket som behövs för att kunna installera och kompilera OWFS senare.

sudo apt-get update
sudo apt-get install automake autoconf autotools-dev gcc-4.7 libtool libusb-dev libfuse-dev swig python2.6-dev tcl8.4-dev php5-dev i2c-tools

Svara JA på eventuella frågor.

Ladda ned senaste versionen av OWFS (när guiden skrivs är det 2.8p20.)

cd /usr/src
sudo wget -O owfs-latest.tgz http://sourceforge.net/projects/owfs/files/latest/download


Packa upp OWFS

 sudo tar xzvf owfs-latest.tgz

Kompilera och installera OWFS

cd owfs-2.8p20 (eller motsvarande för vilken version som är senast)
sudo ./configure

Resultatet bör då bli

Current configuration:

  Deployment location: /opt/owfs

Compile-time options:
         Caching is enabled
           USB is enabled
           I2C is enabled
          HA7Net is enabled
            W1 is enabled
      Multithreading is enabled
  Parallel port DS1410E is enabled
    TAI8570 barometer is enabled
       Thermocouple is enabled
     Zeroconf/Bonjour is enabled
       Debug-output is enabled
        Profiling is DISABLED
Tracing memory allocation is DISABLED
1wire bus traffic reports is DISABLED

Module configuration:
          owlib is enabled
         owshell is enabled
           owfs is enabled
         owhttpd is enabled
          owftpd is enabled
         owserver is enabled
        owexternal is enabled
          ownet is enabled
         ownetlib is enabled
          owtap is enabled
          owmon is enabled
          owcapi is enabled
           swig is enabled
          owperl is enabled
          owphp is DISABLED
         owpython is DISABLED
          owtcl is enabled

Sedan själva installationen som kan ta upp till 40 minuter

sudo make && sudo make install 


Skapa katalogen för OFWS att mounta i.

sudo mkdir /mnt/1wire

För att FUSE skall funka så måste vi även lägga till en sak i konfigurationen för den. Öppna konfigurationen för FUSE

sudo nano /etc/fuse.conf

Ändra

#user_allow_other

till

user_allow_other

Nu skall det bara vara att starta OWFS!

sudo /opt/owfs/bin/owfs --i2c=ALL:ALL --allow_other /mnt/1wire/

Byt ut -u (USB) mot -d /dev/ttyS0 för att använda en seriell adapter istället.


Kontrollera att det funkar (ändra sensor till vad du har)

Exempel på hur det kan se ut
cat /mnt/1wire/10.F6877C010800/temperature

Om allt står rätt till så skall det nu komma upp en temperatur på skämren

Se till så att OWFS startar automatiskt vid boot

För att se till så att OWFS skall starata automatiskt vi start av datorn så får vi lägga till ett lite startscript.

Skapa ett startscript i /etc/init.d/

cd /etc/init.d
sudo nano start1wire.sh

Lägg till följande, och spara sen

#!/bin/bash

### BEGIN INIT INFO
# Provides:     start1wire
# Required-Start:  $local_fs $syslog
# Required-Stop:   $local_fs $syslog
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Short-Description: Start OWFS at boot time
# Description:    Start OWFS at boot time
### END INIT INFO

# Starts OWFS
/opt/owfs/bin/owfs --i2c=ALL:ALL --allow_other /mnt/1wire

(Sektionen "INIT INFO" behövs för att slippa få ett felmeddelande om "missing LSB information" när man kör update-rc.d enligt nedan.)

För att skriptet skall bli körbart måste vi lägga till körrättigheter på det

sudo chmod +x start1wire.sh

Sen för att se till att scriptet körs vid boot

sudo update-rc.d start1wire.sh defaults

Så nu skall OWFS startas automatiskt vid boot!

Fortsätt

För att fortsätta med loggning och att rita graf med RRDtool läs RRDtool HowTo

Källor