OWFS på Rasperry Pi

Från Temperatur.nu
Version från den 28 augusti 2014 kl. 22.49 av Elf98 (diskussion | bidrag) (Flyttat information från "kompilera själv" till testa - stegen måste utföras även om man kört det snabba sättet.)
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Här följer en beskrivning för att komma igång med OWFSRaspberry Pi - Guiden fungerar oavsett om du använder i2c-kortet eller USB-adaptern.

Mål

Att få igång 1-wire på Raspberry Pi via i2c 1wire module.

Programvaror

Hårdvara

Förutsättningar

Denna beskrivning bygger på att du har en helt ren installation av Raspbian Wheezy (2013-05-25).

Moduler

Om du använder USB-adaptern behöver du inte ändra något som är relaterat till dessa moduler.

Se till att modulen till i2c-bussen inte ligger i blacklist

sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf

Lägg till "#" före

blacklist i2c-bcm2708

så raden ser ut så här:

#blacklist i2c-bcm2708

Se till att modulen i2c-dev ligger i /etc/modules

sudo nano /etc/modules

Lägg till i2c-dev på en egen rad i filen.

i2c-dev

Installation av OWFS

Snabba sättet

owfs finns som färdigt paket till Raspian Wheezy. Perfekt för dig som inte behöver/vill köra senaste versionen av owfs.

För att installera skriver du:

sudo apt-get install owfs 

Gå sedan till Testa installationen

Kompilera själv

Installera paket som behövs för att kunna kompilera och installera OWFS

sudo apt-get update
sudo apt-get install automake autoconf autotools-dev gcc-4.7 libtool libusb-dev libfuse-dev swig python2.7-dev tcl8.5-dev php5-dev i2c-tools

Svara JA på eventuella frågor.

Ladda ned senaste versionen av OWFS (2013-11-30 är senaste versionen 2.9p1.)

cd /usr/src
sudo wget -O owfs-latest.tgz http://sourceforge.net/projects/owfs/files/latest/download

Packa upp OWFS

 sudo tar xzvf owfs-latest.tgz

Kompilera och installera OWFS

cd owfs-2.9p1 (eller motsvarande för vilken version som är senast)
sudo ./configure

Resultatet bör då bli

Current configuration:

  Deployment location: /opt/owfs

Compile-time options:
         Caching is enabled
           USB is enabled
           I2C is enabled
          HA7Net is enabled
            W1 is enabled
      Multithreading is enabled
  Parallel port DS1410E is enabled
    TAI8570 barometer is enabled
       Thermocouple is enabled
     Zeroconf/Bonjour is enabled
       Debug-output is enabled
        Profiling is DISABLED
Tracing memory allocation is DISABLED
1wire bus traffic reports is DISABLED

Module configuration:
          owlib is enabled
         owshell is enabled
           owfs is enabled
         owhttpd is enabled
          owftpd is enabled
         owserver is enabled
        owexternal is enabled
          ownet is enabled
         ownetlib is enabled
          owtap is enabled
          owmon is enabled
          owcapi is enabled
           swig is enabled
          owperl is enabled
          owphp is DISABLED
         owpython is DISABLED
          owtcl is enabled

Sedan själva installationen som kan ta upp till 40 minuter

sudo make && sudo make install 


Testa installationen

Har du kommit så här långt är det bara att testa din installation

Skapa först katalogen för OFWS att mounta i.

sudo mkdir /mnt/1wire

För att FUSE skall fungera smärtfritt måste konfigurationen justeras. Öppna konfigurationen för FUSE

sudo nano /etc/fuse.conf

Ändra

#user_allow_other

till

user_allow_other

Har du installerat owfs-paketet via apt-get install owfs kör du:

sudo /usr/bin/owfs --i2c=ALL:ALL --allow_other /mnt/1wire/

Har du följt hela guiden och kompilerat senaste versionen kör du:

sudo /opt/owfs/bin/owfs --i2c=ALL:ALL --allow_other /mnt/1wire/

Om du använder USB-adpatern DS9490R byter du ut "--i2c=ALL:ALL" mot "-u" - gäller oavsett installationssätt.

Kontrollera att det fungerar (ändra sensor till vad du har)

Exempel på hur det kan se ut
cat /mnt/1wire/10.F6877C010800/temperature

Om allt står rätt till så skall det nu komma upp en temperatur på skärmen

Se till så att OWFS startar automatiskt vid boot

För att se till så att OWFS skall starta automatiskt vid start av datorn så får vi lägga till ett lite startscript.

Skapa ett startscript i /etc/init.d/

cd /etc/init.d
sudo nano start1wire.sh

Lägg till följande, och spara sen

#!/bin/bash

### BEGIN INIT INFO
# Provides:     start1wire
# Required-Start:  $local_fs $syslog
# Required-Stop:   $local_fs $syslog
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Short-Description: Start OWFS at boot time
# Description:    Start OWFS at boot time
### END INIT INFO

# Starts OWFS
/opt/owfs/bin/owfs --i2c=ALL:ALL --allow_other /mnt/1wire

Om du installerat det färdiga paketet byts "/opt/owfs/bin/owfs" ut mot "/usr/bin/owfs" Om du använder USB-adapter DS9490R byter du ut "--i2c=ALL:ALL" mot "-u"

För att skriptet skall bli körbart måste vi lägga till körrättigheter på det

sudo chmod +x start1wire.sh

Sen för att se till att scriptet körs vid boot

sudo update-rc.d start1wire.sh defaults

Så nu skall OWFS startas automatiskt vid boot!

Fortsätt

För att fortsätta med loggning och att rita graf med RRDtool läs RRDtool HowTo

Källor