Skillnad mellan versioner av "OWFS på Rasperry Pi"

Från Temperatur.nu
Hoppa till navigeringHoppa till sök
(Flyttat information från "kompilera själv" till testa - stegen måste utföras även om man kört det snabba sättet.)
(Ersätter sidans innehåll med 'Denna guide har flyttat till http://wiki.m.nu/index.php/OWFS_p%C3%A5_Rasperry_Pi')
 
Rad 1: Rad 1:
Här följer en beskrivning för att komma igång med [[OWFS]] på [[Raspberry Pi]] - Guiden fungerar oavsett om du använder i2c-kortet eller USB-adaptern.
+
Denna guide har flyttat till http://wiki.m.nu/index.php/OWFS_p%C3%A5_Rasperry_Pi
 
 
{| align="right"
 
  | __TOC__
 
  |}
 
 
 
==Mål==
 
Att få igång [[1-wire]] på Raspberry Pi via i2c 1wire module.
 
 
 
==Programvaror==
 
* [http://www.raspberrypi.org/downloads Raspian Wheezy]
 
* [http://owfs.org/ OWFS] (senast testat på 2.8p20)
 
 
 
==Hårdvara==
 
* [https://www.m.nu/raspberry-pi-raspberry-pi-c-97_96.html Raspberry Pi]
 
* [https://www.m.nu/rpi-i2c-1wire-expansion-module-v11-p-677.html i2c 1wire breakout board]
 
 
 
==Förutsättningar==
 
Denna beskrivning bygger på att du har en helt ren installation av Raspbian Wheezy (2013-05-25).
 
 
 
==Moduler==
 
Om du använder USB-adaptern behöver du inte ändra något som är relaterat till dessa moduler.
 
 
 
Se till att modulen till i2c-bussen inte ligger i blacklist
 
sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
 
 
 
Lägg till "#" före
 
blacklist i2c-bcm2708
 
så raden ser ut så här:
 
#blacklist i2c-bcm2708
 
 
 
Se till att modulen i2c-dev ligger i /etc/modules
 
sudo nano /etc/modules
 
 
 
Lägg till i2c-dev på en egen rad i filen.
 
i2c-dev
 
 
 
==Installation av OWFS==
 
 
 
===Snabba sättet===
 
owfs finns som färdigt paket till Raspian Wheezy. Perfekt för dig som inte behöver/vill köra senaste versionen av owfs.
 
 
 
För att installera skriver du:
 
sudo apt-get install owfs
 
 
 
Gå sedan till  [[#Testa_installationen|Testa installationen]]
 
 
 
=== Kompilera själv ===
 
 
 
Installera paket som behövs för att kunna kompilera och installera OWFS
 
sudo apt-get update
 
sudo apt-get install automake autoconf autotools-dev gcc-4.7 libtool libusb-dev libfuse-dev swig python2.7-dev tcl8.5-dev php5-dev i2c-tools
 
Svara JA på eventuella frågor.
 
 
 
Ladda ned senaste versionen av OWFS (2013-11-30 är senaste versionen 2.9p1.)
 
cd /usr/src
 
sudo wget  -O owfs-latest.tgz http://sourceforge.net/projects/owfs/files/latest/download
 
 
 
Packa upp OWFS
 
  sudo tar xzvf owfs-latest.tgz
 
 
 
Kompilera och installera OWFS
 
cd owfs-2.9p1 (eller motsvarande för vilken version som är senast)
 
sudo ./configure
 
 
 
Resultatet bör då bli
 
Current configuration:
 
 
    Deployment location: /opt/owfs
 
 
Compile-time options:
 
                  Caching is enabled
 
                      USB is enabled
 
                      I2C is enabled
 
                    HA7Net is enabled
 
                        W1 is enabled
 
            Multithreading is enabled
 
    Parallel port DS1410E is enabled
 
        TAI8570 barometer is enabled
 
              Thermocouple is enabled
 
          Zeroconf/Bonjour is enabled
 
              Debug-output is enabled
 
                Profiling is DISABLED
 
Tracing memory allocation is DISABLED
 
1wire bus traffic reports is DISABLED
 
 
Module configuration:
 
                    owlib is enabled
 
                  owshell is enabled
 
                      owfs is enabled
 
                  owhttpd is enabled
 
                    owftpd is enabled
 
                  owserver is enabled
 
                owexternal is enabled
 
                    ownet is enabled
 
                  ownetlib is enabled
 
                    owtap is enabled
 
                    owmon is enabled
 
                    owcapi is enabled
 
                      swig is enabled
 
                    owperl is enabled
 
                    owphp is DISABLED
 
                  owpython is DISABLED
 
                    owtcl is enabled
 
 
 
Sedan själva installationen som kan ta upp till 40 minuter
 
sudo make && sudo make install
 
 
 
 
 
==Testa installationen==
 
 
 
Har du kommit så här långt är det bara att testa din installation
 
 
 
Skapa först katalogen för OFWS att mounta i.
 
sudo mkdir /mnt/1wire
 
 
 
För att FUSE skall fungera smärtfritt måste konfigurationen justeras. Öppna konfigurationen för FUSE
 
sudo nano /etc/fuse.conf
 
Ändra
 
#user_allow_other
 
till
 
user_allow_other
 
 
 
Har du installerat owfs-paketet via apt-get install owfs kör du:
 
sudo /usr/bin/owfs --i2c=ALL:ALL --allow_other /mnt/1wire/
 
 
 
Har du följt hela guiden och kompilerat senaste versionen kör du:
 
sudo /opt/owfs/bin/owfs --i2c=ALL:ALL --allow_other /mnt/1wire/
 
 
 
Om du använder USB-adpatern DS9490R byter du ut "--i2c=ALL:ALL" mot "-u" - gäller oavsett installationssätt.
 
 
 
Kontrollera att det fungerar (ändra sensor till vad du har)[[File:Owfs_ls_example.png|thumb|Exempel på hur det kan se ut]]
 
cat /mnt/1wire/10.F6877C010800/temperature
 
Om allt står rätt till så skall det nu komma upp en temperatur på skärmen
 
 
 
==Se till så att OWFS startar automatiskt vid boot==
 
För att se till så att OWFS skall starta automatiskt vid start av datorn så får vi lägga till ett lite startscript.
 
 
 
Skapa ett startscript i '''/etc/init.d/'''
 
cd /etc/init.d
 
sudo nano start1wire.sh
 
Lägg till följande, och spara sen
 
#!/bin/bash
 
 
### BEGIN INIT INFO
 
# Provides:          start1wire
 
# Required-Start:    $local_fs $syslog
 
# Required-Stop:    $local_fs $syslog
 
# Default-Start:    2 3 4 5
 
# Default-Stop:      0 1 6
 
# Short-Description: Start OWFS at boot time
 
# Description:      Start OWFS at boot time
 
### END INIT INFO
 
 
# Starts OWFS
 
/opt/owfs/bin/owfs --i2c=ALL:ALL --allow_other /mnt/1wire
 
Om du installerat det färdiga paketet byts "/opt/owfs/bin/owfs" ut mot "/usr/bin/owfs"
 
Om du använder USB-adapter DS9490R byter du ut "--i2c=ALL:ALL" mot "-u"
 
 
 
För att skriptet skall bli körbart måste vi lägga till körrättigheter på det
 
sudo chmod +x start1wire.sh
 
Sen för att se till att scriptet körs vid boot
 
sudo update-rc.d start1wire.sh defaults
 
nu skall OWFS startas automatiskt vid boot!
 
 
 
==Fortsätt==
 
För att fortsätta med loggning och att rita graf med RRDtool läs [[RRDtool_HowTo|RRDtool HowTo]]
 
 
 
==Källor==
 
* [[OWFS_HowTo]]
 
* http://tomasz.korwel.net/2006/07/02/owfs-instalation-on-ubuntu-606/
 
* http://owfs.org/index.php?page=ubuntu
 
* http://owfs.org/index.php?page=fuse
 
* http://www.temperatur.nu/forum/viewtopic.php?f=24&t=489#p2616
 
 
 
[[Kategori:Linux]]
 
[[Kategori:HowTo]]
 

Nuvarande version från 26 september 2014 kl. 20.19