Skillnad mellan versioner av "OWFS på DNS-320/325"

Från Temperatur.nu
Hoppa till navigeringHoppa till sök
(Ersätter sidans innehåll med 'Denna guide har flyttat till http://wiki.m.nu/index.php/OWFS_p%C3%A5_DNS-320/325')
 
Rad 1: Rad 1:
Här följer en beskrivning för att komma igång med [[OWFS]] på D-links nätverkshårddisk (NAS - Network Attached Storage) DNS-320/325 med Debian Squeeze. För att konfigurera OWFS på ett normalt Linux-system, se [[OWFS HowTo]].
+
Denna guide har flyttat till http://wiki.m.nu/index.php/OWFS_p%C3%A5_DNS-320/325
{| align="right"
 
  | __TOC__
 
  |}
 
== Bakgrund ==
 
[http://sharecenter.dlink.com/products/DNS-320 D-link DNS-320] är en billig nätverkshårddisk från D-link med plats för två hårddiskar och en USB-port. Trots att programvaran är specialskriven för att agera just nätverkshårddisk så finns det möjighet att öppna upp enheten och få vad som nästan är ett normalt linux-system. D-link har släppt [ftp://ftp.dlink.pl/dns/dns-320/driver_software/DNS-320&325_linuxDebian_revA_Squeeze_all_en_20110111.zip instruktioner] för hur man ska göra för att få en chroot:ad installation av Debian Squeeze. Tyvärr är inte USB-porten tillgänglig i Debian om man följer den instruktionen och rc.d-init-scripten körs dessutom inte som dom ska. Den här beskrivningen visar hur man kan ta sig runt det problemet.
 
 
 
== Mål ==
 
 
 
Att få igång en fungerande Debian Squeeze-installation med ett [[1-wire]]-nät med OWFS på en [http://sharecenter.dlink.com/products/DNS-320 D-link DNS-320] med 1-wire-USB-adaptern [http://www.m.nu/adapter-usb-1wire-ds9490r-p-49.html DS9490R].
 
 
 
== Hårdvara ==
 
 
 
* [http://sharecenter.dlink.com/products/DNS-320 D-link DNS-320] med firmware v2.02 daterat 2011-09-23. Det är troligt att det fungerar utan modifikationer på [http://sharecenter.dlink.com/products/DNS-3205 D-link DNS-325] (ej testat).
 
* [http://www.m.nu/adapter-usb-1wire-ds9490r-p-49.html USB-adaptern DS9490R].
 
 
 
== Mjukvara ==
 
 
 
* Linux 2.6.22.18 (förinstallerat).
 
* [http://nas-tweaks.net/371/hdd-installation-of-the-fun_plug-0-7-on-nas-devices fun_plug v0.7]. För att öppna upp det förinstallerade operativsystemet.
 
* [http://www.debian.org/ Debian Squeeze.]
 
* [http://sourceforge.net/projects/owfs/files/owfs OWFS-2.8p20]. Filerna till OWFS.
 
 
 
== Beskrivning ==
 
 
 
Beskrivningen startar med att nollställa och formattera om hårddiskarna på NAS:en. Se [[#Om du inte vill börja från början|noterna]] längst ner om du har data på hårddiskarna du inte vill radera.
 
 
 
=== Steg 1, återställ NAS:en och ge den baslinjeinställningar ===
 
* Logga in på din NAS via dess web-interface.
 
* Välj Management/System Management/System Settings/Defaults/Restore to Factory Defaults Settings.
 
* Vänta på reboot.
 
* Logga in med admin/<blank>.
 
* Välj Management/Account Management/Admin Password och sätt password.
 
* Välj Management/System Management/Time and Date.
 
** Sätt tidszon och NTP-server.
 
* Välj Management/System Management/Device.
 
** Namnge enheten workgroup/eddie/DNS-320. (NAS:en heter alltså 'eddie' i denna beskrivning.)
 
* Följande punkter är ej nödvändiga.
 
** Välj Management/System Management/System Settings.
 
*** Sätt Idle Time till 60 minuter.
 
** Välj Management/System Management/Power Management.
 
*** Sätt Hibernation=5 minuter, Power Recovery=on och Fan Control=Auto.
 
** Välj Management/System Management/Notifications och fyll i din mail-info.
 
 
 
=== Steg 2, formattera om hårddiskarna ===
 
* Välj Management/Disk Management/Hard Drive Configuration.
 
* Välj Set RAID Type and Re-Format.
 
* Bestäm själv RAID-typ. Jag kör med RAID 1 och Disable Auto-rebuild.
 
* Om du får ett felmeddelande under formatteringen, välj 'Restart' och kör steg 2 en gång till. (Kan hända om du redan har fun_plug installerat.)
 
 
 
Nu är NAS:en färdig.
 
 
 
=== Steg 3, ladda ner fun_plug ===
 
 
 
På din PC, kör följande (koden fungerar på ett linux-system, kör du t.ex. Windows får du ev. ladda ner filerna med din web-läsare.)
 
# Create a dir for downloaded files.
 
mkdir dns320deb
 
cd dns320deb
 
 
# Download fun_plug v0.7 from uli.
 
wget http://wolf-u.li/u/433 -O fun_plug
 
wget http://inreto.de/dns323/fun-plug/0.7/arm/fun_plug.tgz
 
 
 
=== Steg 4, skapa/ladda ner Debian Squeeze ===
 
 
 
Jag kallar filen nedan mysqueeze.tar.gz för att minska risken för sammanblandning med den version som D-link släppt, där filen heter squeeze.tar.gz.
 
 
 
==== Alt. A, packa din egen fil ====
 
Välj det här alternativet om du vill göra allt själv och har en linux-dator.
 
 
 
Installationen av Debian Squeeze görs i två steg, det första på din linux-dator och det andra på din NAS. Först behöver du installera paketet debootstrap
 
sudo apt-get install debootstrap
 
 
 
Skapa sen en katalog och kör debootstrap (OBS! En versioner av debootstrap har en bugg och hänger sig vid nedladdningen. Det gäller t.ex. versionen i Ubuntu 10.04. Detta är testat i Ubuntu 12.04.)
 
mkdir ~/squeeze_on_dns320
 
cd ~/squeeze_on_dns320
 
sudo debootstrap --include=openssh-server,locales --arch=armel --verbose --foreign squeeze ./mysqueeze
 
sudo tar cf mysqueeze.tar mysqueeze
 
sudo gzip mysqueeze.tar
 
Du ska nu har en fil mysqueeze.tar.gz innehåller det packade squeeze-systemet.
 
 
 
==== Alt. B, ladda ner en förpackad fil ====
 
Välj det här alternativet om du saknar linux-dator och litar på mig ;)
 
 
 
Ladda ner [http://www8.cs.umu.se/~niclas/mysqueeze.tar.gz mysqueeze.tar.gz (88Mb)]. Filen har md5-summan 48b247ca693e3bf4599f79da25f5d4d3.
 
 
 
=== Steg 5, kopiera filerna till din NAS och boota om ===
 
 
 
Anslut \\eddie\Volume_1 som en nätverksenhet via Samba (byt ut eddie mot vad din NAS heter).
 
 
 
Kopiera fun_plug, fun_plug.tgz och mysqueeze.tar.gz till \\eddie\Volume_1.
 
 
 
Boota om din NAS genom att logga in på den via dess web-interface och välja Management/System Management/System Settings/Restart/Restart.
 
 
 
=== Steg 6, logga in med telnet och packa upp Debian ===
 
 
 
Om allt gått som det ska så har fun_plug 0.7 installerats efter boot och telnet-porten öppnats.
 
 
 
Logga in med telnet (putty på Windows) till din NAS. Du bör välkomnas av en prompt '''sh-4.1#'''. Kör följande kommandon i telnet-fönstret för att packa upp Debian Squeeze:
 
cd /mnt/HD/HD_a2
 
tar xzf mysqueeze.tar.gz
 
chroot /mnt/HD/HD_a2/mysqueeze /bin/bash
 
Du kör nu "inne" i den halvfärdigt uppackade squeeze-installationen. Dags att köra steg 2.
 
/debootstrap/debootstrap --second-stage
 
I: Installing core packages...
 
...
 
I: Base system installed successfully.
 
 
 
Nu är Squeeze uppackat. Lite "housekeeping" innan vi är klara.
 
 
 
Byt lösenord för root.
 
passwd
 
 
 
Skapa locale för att slippa varningsmeddelanden senare. Byt ut en_GB.UTF-8 till din egen.
 
sed -i 's/^.*en_GB.UTF-8/en_GB.UTF-8/' /etc/locale.gen
 
locale-gen
 
 
 
Nu är uppackningen klar. Lämna squeeze.
 
exit
 
 
 
=== Steg 7, skapa Debians start-script och boota upp Debian ===
 
Skapa en fil /mnt/HD/HD_a2/fun_plug.mydebian på din NAS med följande innehåll:
 
#!/bin/sh
 
 
export DIR=/mnt/HD/HD_a2
 
export DIST=mysqueeze
 
export CHROOT=$DIR/$DIST
 
 
# Write a log, in case something goes wrong
 
FFP_LOG=$DIR/ffpdeb.log
 
#FFP_LOG=/dev/null
 
exec >>$FFP_LOG 2>&1
 
 
echo
 
echo "Debian mysqueeze fun_plug"
 
date
 
 
# Create /ffp link
 
FFP_PATH=$DIR/ffp
 
ln -snf $FFP_PATH /ffp
 
 
# run fun_plug.init, if present
 
if [ -x /ffp/etc/fun_plug.init ]; then
 
    echo "Running /ffp/etc/fun_plug.init ..."
 
    /ffp/etc/fun_plug.init
 
fi
 
 
cd $DIR
 
 
mkdir -p $DIST$DIR
 
mount --bind $DIR $DIST$DIR
 
 
# To get access to host root system from chrooted squeeze.
 
mkdir -p $CHROOT/mnt/root
 
mount --bind / $CHROOT/mnt/root
 
 
mount -o bind  /dev  $CHROOT/dev
 
mount -o bind  /proc $CHROOT/proc
 
 
# Without this, commands such as lsusb and libusb user by owfs doesn't see any
 
# usb devices mounted by the host system.
 
mount -o bind /proc/bus/usb $CHROOT/proc/bus/usb
 
 
mount -o bind  /sys  $CHROOT/sys
 
mount -o bind /dev/pts $CHROOT/dev/pts
 
 
cp -f /etc/resolv.conf $CHROOT/etc
 
cp -f /etc/hosts $CHROOT/etc
 
 
cp -f /proc/mounts $CHROOT/etc/mtab
 
rm -f $CHROOT/etc/fstab
 
touch $CHROOT/etc/fstab
 
 
hostname >$CHROOT/etc/hostname
 
 
#echo "env > /mnt/HD/HD_a2/env"
 
#env > /mnt/HD/HD_a2/env
 
 
#echo "ls -l > /mnt/HD/HD_a2/ls-l"
 
#ls -l > /mnt/HD/HD_a2/ls-l
 
 
# run fun_plug.local, if present in current directory
 
if [ -x /mnt/HD/HD_a2/fun_plug.local ]; then
 
    echo "Running /mnt/HD/HD_a2/fun_plug.local..."
 
    /mnt/HD/HD_a2/fun_plug.local
 
fi
 
 
echo "$CHROOT/usr/sbin/chroot $CHROOT /etc/init.d/rc 2"
 
$CHROOT/usr/sbin/chroot $CHROOT /etc/init.d/rc 2
 
 
 
Se till att filen är körbar.
 
chmod +x fun_plug.mydebian
 
 
 
Till sist, flytta original-fun_plug åt sidan och kopiera in mydebian:s fun_plug
 
mv fun_plug fun_plug.ffp
 
cp fun_plug.mydebian fun_plug
 
 
 
På detta sätt kan man senare tillfälligt boota upp i fun_plug-läge genom att kopiera fun_plug.ffp till fun_plug och boota om. Återställning till debian sker sen genom att kopiera fun_plug.debian till fun_plug och boota om.
 
 
 
Boota om din NAS genom att logga in på den via dess web-interface och välja Management/System Management/System Settings/Restart/Restart.
 
 
 
=== Steg 8, installera baspaket i Debian Squeeze ===
 
 
 
Om allt gått som det ska Debian Squeeze nu ha startat på din NAS och telnet-porten ha stängts. I stället ska vi logga in som root med ssh med det lösenord du valde i steg 6.
 
ssh eddie -l root
 
 
 
Sätt tidszon:
 
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Stockholm /etc/localtime
 
 
 
Lägg till säkerhetsuppdateringar och installera baspaket.
 
echo "deb http://ftp.se.debian.org/debian stable main contrib non-free" >> /etc/apt/sources.list
 
echo "deb http://ftp.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free" >> /etc/apt/sources.list
 
echo "deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free" >> /etc/apt/sources.list
 
apt-get update && apt-get -y upgrade && apt-get -y install python fuse-utils less at sysklogd ed usbutils sudo
 
 
 
Skapa en user owfs som får göra sudo och logga ut.
 
adduser owfs
 
adduser owfs sudo
 
 
 
== Fortsätt ==
 
 
 
Logga nu ut som root och in som owfs och kör [[OWFS_HowTo]]. Glöm inte --enable-debian vid ./configure. Räkna med ett felmeddelande från apache pga att NAS:en redan kör en web-server på port 80. Räkna med att kompileringssteget 'sudo make && sudo make install' tar runt 20 minuter.
 
 
 
== Om du inte vill radera allt på dina hårddiskar ==
 
 
 
* Om du har data och/eller inställningar på din DNS-320 som du inte vill tappa kan du förmodligen skippa steg 1 och 2.
 
* Har du fun_plug v0.5 kan du kanske starta från steg 4 och bara skippa nedladdning av fun_plug v0.7.
 
* Har du installerat D-links squeeze så kan du få viss funktion genom att editera deras fun_plug(.debian) och ändra raderna
 
mount --bind /proc $DISTDIR/proc
 
mount --bind /dev $DISTDIR/dev
 
till
 
mount --rbind /proc $DISTDIR/proc
 
mount --rbind /dev $DISTDIR/dev
 
Denna förändring gör att du kan kompilera och installera owfs, men det automatiska boot-scriptet kommer inte att fungera eftersom deras version inte startar /etc/init.d/rc.
 
 
 
== Källor ==
 
 
 
* http://nas-tweaks.net/371/hdd-installation-of-the-fun_plug-0-7-on-nas-devices/
 
* http://wiki.temperatur.nu/index.php/OWFS_HowTo
 
* ftp://ftp.dlink.pl/dns/dns-320/driver_software/DNS-320&325_linuxDebian_revA_Squeeze_all_en_20110111.zip
 
* http://archive.pfb.no/2010/04/01/owfs-on-debian-squeeze/
 
 
 
[[Kategori:Linux]]
 
[[Kategori:HowTo]]
 

Nuvarande version från 26 september 2014 kl. 20.18