Versionshistorik för "Mall:Multicol"

Från Temperatur.nu
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 20 maj 2010 kl. 09.51CirruZZ diskussion bidrag 297 byte +297 Skapade sidan med '<div><!-- Do not remove this DIV: it prevents the Wiki code from inserting an extra linebreak above this table. --> {| width="{{{1|100%}}}" border="0" cellspacing="0" cellpadding…'