Kontaktering

Från Temperatur.nu
Version från den 28 november 2013 kl. 16.20 av Enterprise (diskussion | bidrag) (Rättstavning)
Hoppa till navigeringHoppa till sök

1wire-produkter med rj12-kontakt

Håll rj11/12 kontakten i handen med flärpen nedåt och kabeln mot dig. Pinnarna är då numrerade 1-6, vänster till höger.

1-wire kontaktering rj12.jpg

  • rj12/11-kontakter kan normalt anslutas även till rj45-uttag. De produkter som har rj45-uttag kräver därför ej några särskilda kablar. (Om inte 12v skall användas då rj45-kontakter krävs).
  • Nät som spänningsmatas med +5v har alltid rj12-kontakter, nät utan spänningsmatning har rj12 eller rj11.
  • Skillnaden mellan rj12 och rj11 är att rj11 saknar de 2 yttersta pinnarna (1 & 6) (Som ej används i ett icke spänningsmatat nät).

LED-puls detektor

Observera att LED-Pulsdetektorn just nu levereras med RJ12-hona. skissen nedan motsvarar därför pinne 2-5 i kontakten.

Kabeln till LED-detektorn har följande färger: Brun: Jord, Grön: +5v, Vit: Utgående puls

Kontaktering detector.jpg

Produkter med RJ45anslutning

RJ12-kontakter kan vanligtvis användas i RJ45-uttag. (+12V leds dock ej vidare). Om du har behov av +12V måste du därför använda rj45kontakter.

1-wire kontaktering rj45.jpg

Temperaturnät levererade till och med den 2/4 2008

En annan typ av skarv och förgreningskontakter användes och kablarna är kontakterade annorlunda. Kontakter till sensorer är kontakterade så här:

1-wire kontaktering rj11 sensor.gif

Kontakter som sitter på en kabel från en 1wire-adapter är kontakterad så här:

1-wire kontaktering rj11 adapter.gif

Förlängnings/skarvkablar är kontakterade med sensorkontakteringen i ena änden och adapterkontakteringen i den andra.

Skall du komplettera ett nät som köpts innan den 2/4 2008, ange detta när du lägger din beställning.

Frågor om kontaktering kan ställas i detta forum