API

Från Temperatur.nu
Version från den 18 januari 2011 kl. 09.44 av Elf98 (diskussion | bidrag)
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Det finns ett enkelt API för att hämta senaste temperaturerna från temperatur.nu.

Aktuell API-version 1.10.

Data returneras i XML-format

Support

För support på API-funktionen, använd Forumet på www.temperatur.nu.

Villkor

 • APIet får ej accessas med samma förfrågan oftare än var femte minut från klienterna. Om detta villkor bryts kan det IP-nummer som överskrider tidsgränsen tillfälligt att blockeras.
 • Det måste mycket tydligt framgå att temperaturerna kommer från temperatur.nu.
 • Där så är möjligt skall temperaturerna vara länkar till temperatur.nu.
 • Temperatur.nus logotype skall finnas i applikationen, gärna så den tydligt syns när programmet används. Om detta ej är möjligt kan logotypen placeras där inställningar för applikationen görs.
 • APIet får ej användas för att automatiskt samla in och lagra data längre än 24h.
 • I de fall applikationen kommer att kosta pengar för användaren krävs särskild överenskommelse med temperatur.nu. Kontakta [email protected] för mer information.
 • Förfrågningar till APIet kan signeras, osignerade förfrågningar är begränsade till ca 12/timma per clientid. Maila [email protected] för att att erhålla en signeringsnyckel för ditt clientid. När du ansöker om en signeringsnyckel måste du ange om du vill signera med sha1 eller md5. Läs mer om hur du signerar förfrågningarna längre ner på denna sida.

Kort beskrivning

APIet är tänkt att användas av de som skapar extern mjukvara, tex applikationer för Iphone och Android. Målet är att APIet skall vara lättförståeligt och lätt att använda - feedback från användarna är av stor vikt för att kunna utveckla APIet!

Var finns APIet?

Den senaste versionen av APIet hittar du på www.temperatur.nu/api/tnu.php För att använda en specifik version kan du använda www.temperatur.nu/api/tnu_{version}.php, ex www.temperatur.nu/api_1.2.php för version 1.2. Inga garantier ges för att olika versioner av APIet är kompatibla med varandra. Målsättningen är dock att APIerna skall vara bakåtkompatibla.


Parametrar

Parameter Beskrivning Kan ej användas med Introducerad i API-version
p Anger för vilka orter data skall returneras - kommaseparerad lista lat, lon, num 1.0
dc Anger om decimalkomma skall användas i stället för decimalpunkt i fälten <temperatur>, <lat>, <lon> och <dist>. 1.0
simple Minimal output, returnerar endast <title>, <id> och <temp> verbose 1.0
verbose Returnerar alla fält för orten, se beskrivning nedan simple 1.0
coordinates Visar koordinaterna för valda orter. Kan användas tillsammans med simple för att kunna positionera orter på en karta utan att behöva hämta alla fält. verbose 1.0
lat Används tillsammans med lon och ev num. Det spelar inte någon roll om decimal- eller kommapunkt används. När dessa parametrar används returneras de num närmaste orterna, närmaste orten först. p 1.0
lon Används tillsammans med lat och ev num. Det spelar inte någon roll om decimal- eller kommapunkt används. När dessa parametrar används returneras de num närmaste orterna, närmaste orten först.. p 1.0
num Används tillsammans med lat och lon. Anger hur många orter som skall returneras. Standard är 1 och max är 5. p 1.0
cli Skall användas för att identifiera vilken klient som hämtar data. Ex "cli=tnu_widget". Från mitten av 2011 kommer signering av urlerna krävas i kombination med cli. Läs mer längre ner. 1.1
graph Används för att generera en graf för upp till 5 orter specificerade med variabeln p. 1.2
span Specificerar för vilket tidsperspektiv grafer skall skapas. Giltiga värden är: 1day (standard), 1week, 1month, 1year. 1.2
x Specificerar hur bred grafen skall vara. Giltiga värden är 150-1500. 300 är standard. 1.2 (Tillåtna värden justerade i v 1.4)
y Specificerar hur hög grafen skall vara. Giltiga värden är 125-900. 200 är standard. 1.2 (Tillåtna värden justerade i v 1.4)
verbose_g Visar min/max/medel/senaste värde i grafen. Visar även när data senast hämtades för den valda orten. 1.5
shift_g Anger om grafen skall visa äldre data. Exempel: om span är 1day och shift_g är 1 visas en graf för igår, om shift_g är 2 visar grafen data för i förrgår etc etc. Standard är 0. 1.5
1axis Används för att endast visa temperaturskalan till vänster. Används med fördel i små grafer för att spara utrymme. 1.6
linewidth Anger bredden på graflinjen. Giltiga värden 1 till 5. Även flyttal, ex 1.5, fungerar. Decimalkomma eller decimalpunkt spelar inte någon roll. 1.7
cb CacheBust. Om denna parameter finns i urlen (&cb) kommer ett randomiserat värde att läggas till i slutet av graf-urlerna. Denna parameter kan användas för att se till att inte grafen cachas lokalt hos användaren eller i någon dåligt konfigurerad proxy mellan temperatur.nu och användaren. 1.8
fontsize Anger hur stor texten skall vara. Observera att värdet inte kan relateras till vanliga textstorlekar, du måste därför testa dig fram. 1.8
sign Signering av urlen, se nedan för mer information. 1.0 (tillagd i efterhand)
version Returnerar senaste klientversionen, kan användas för att enkelt meddela klienterna att det finns nya uppdateringar till mjukvaran. Alla andra parametrar förutom cli och sign ignoreras 1.10
version_update Denna parameter skall normalt aldrig vara inlagd i någon mjukvara utan används av utvecklaren för att uppdatera databasen på temperatur.nu i samband med att en ny version av klientmjukvaran släpps. Urlen måste vara signerad för att kunna uppdatera informationen. Alla andra parametrar förutom cli och sign ignoreras 1.10

Beskrivning av returnerade fält

Fält Beskrivning parameter som visar parameter som döljer Visas som standard Introducerad i API-version
<title> Mätpunktens namn på temperatur.nu X 1.0
<id> Mätpunktens id på temperatur.nu. Kan användas med parametern "p" för att hämta endast denna mätpunkts information simple X 1.0
<temp> Mätpunktens senaste temperatur. Om decimalkomma eller decimalpunkt skall användas styrs med parametern dc. X 1.0
<lat> Mätpunktens latitud i decimalt format. Om decimalkomma eller decimalpunkt skall användas styrs med parametern dc. coordinates, verbose 1.0
<lon> Mätpunktens longitud i decimalt format. Om decimalkomma eller decimalpunkt skall användas styrs med parametern dc. coordinates, verbose 1.0
<lastUpdate> Tidpunkt då informationen senast uppdaterades på temperatur.nu verbose 1.0
<kommun> Den kommun som mätpunkten ligger i. verbose 1.0
<lan> Det län som mätpunkten ligger i. verbose 1.0
<sourceInfo> En kort textsträng med information om vem som loggar temperaturen för mätpunkten verbose 1.8
<url> Url till mätpunktens temperatur och grafer på www.temperatur.nu verbose 1.0
<dist> Hur långt från de givna koordinaterna mätpunkten ligger. Enheten är kilometer. Om decimalkomma eller decimalpunkt skall användas styrs med parametern dc. lat & lon simple 1.0
<graph> Visar url till graph för orten. Observera att ny graf endast genereras när parametern graph används. Det går därför inte att lokalt cacha urlen i klienten. graph (x, y, span, verbose_g, shift_g) 1.2
<ClientVersion> Visar vilken den senaste släppta klientversionen är. Kan med fördel användas för att kontrollera om det finns någon uppdatering till klientmjukvaran. version 1.10
<ClientVersionSet> Visar status i samband med att informationen om klientversionen uppdaterats. version_update 1.10

Exempel

Så här kan resultatet från en förfrågan på http://www.temperatur.nu/api/tnu_1.5.php?p=linkoping&verbose&cli=test_app se ut:

<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1'?>
<rss version="2.0">
    <channel>
    <title>Temperatur.nu API 1.5</title>
    <link>http://wiki.temperatur.nu/index.php/Api</link>
    <item>
        <title>Linköping/Centrum</title>
        <id>linkoping</id>
        <temp>20.2</temp>
        <lat>58.414297</lat>
        <lon>15.628788</lon>
        <lastUpdate>2010-05-19 14:22:02</lastUpdate>
        <kommun>Linköping</kommun>
        <lan>Östergötlands län</lan>
        <url>http://www.temperatur.nu/linkoping.html</url>
    </item>
    </channel>
</rss>


Så här kan resultatet från en förfrågan på http://www.temperatur.nu/api/tnu_1.5.php?lat=58.376761&lon=15.562916&num=3&graph&cli=test_app se ut:

<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1'?>
<rss version="2.0">
    <channel>
    <title>Temperatur.nu API 1.5</title>
    <link>http://wiki.temperatur.nu/index.php/Api</link>
    <item>
        <title>Linköping/Jägarvallen</title>
        <id>jagarvallen</id>
        <temp>18.2</temp>
        <dist>2.5</dist>
        <graph>http://www.temperatur.nu/cg/jagarvallen-1day-300-200-0-0.png</graph>
    </item>
    <item>
        <title>Linköping/Ryd</title>
        <id>ryd</id>
        <temp>19.2</temp>
        <dist>3.8</dist>
        <graph>http://www.temperatur.nu/cg/ryd-1day-300-200-0-0.png</graph>
    </item>
    <item>
        <title>Linköping/Skäggetorp</title>
        <id>skaggetorp</id>
        <temp>20.7</temp>
        <dist>5.2</dist>
        <graph>http://www.temperatur.nu/cg/skaggetorp-1day-300-200-0-0.png</graph>
    </item>
    </channel>
</rss>

Signering av URLer

Förfrågningar till APIet kan signeras. Osignerade förfrågningar kommer från mitten av 2011 att begränsas till ca 12/timma för varje clientid. Skriver du en privat tillämpning kan du därmed använda APIet utan att signera URLerna, men om din tillämpning sprids till flera användare måste du signera URLerna.

Observera att denna signeringsfunktion kommer att finnas tillgänglig för alla versioner av APIet.

Signeringen går till så här:

1. Skapa din url som vanligt.

2. Beräkna md5-/sha1-summan av urlen (utan http://) med "+clientnyckel" tillagd på slutet. Klientnyckel erhålls efter att ha mailat [email protected]

3. I slutet av urlen lägger du sedan till &sign=md5-/sha1-summa

I php kan det tex se ut så här om du har en signeringsnyckel för md5:

$cli_key="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
$url="www.temperatur.nu/api/tnu_1.9.php?p=linkoping&cli=testapp"
$sign=md5($url."+".$cli_key);
$signed_url=$url."&sign=".$sign;

I den returnerade xml-filen kan du i det första title-fältet se om förfrågan är korrekt signerad.

fileformat.info är en mycket bra sida för att verifiera att de sha1-/md5-summor du tagit fram stämmer.

Historik/ändringslogg

2010-05-04 - Version 1.0 Första releasen.

2010-05-13 - Version 1.1 Variabeln cli tillagd.

2010-05-19 - Version 1.2 Stöd för att hämta grafer

2010-06-09 - Version 1.3 Bugfix som fixar en bugg introducerad i 1.2 (det gick inte att hämta alla orter genom att skippa variabeln p).

2010-08-04 - Version 1.4 Värden för x och y justerade. Parametern cli krävs för att apiet skall returnera data.

2010-09-01 - Version 1.5 Parametrar för att via mer info i grafen. Parametrar för att visa grafer för i går, förra veckan, 2 år sedan etc.

2010-09-01 - Version 1.6 Parameter för att ange om 1 eller 2 y-axlar skall visas.

2010-11-22 - Version 1.7 Möjlighet att välja hur tjock graflinjen skall vara.

2010-12-19 - Version 1.8 CacheBust-funktion, möjlighet att ändra textstorlek samt information om vem som loggar temperaturen när verbose är specat.

2011-01-13 - Version 1.9 Signeringsfunktion inlagd. Signeringsfunktionen kommer från mitten av 2011 krävas för alla tillämpningar och och kommer successivt att läggas in i alla versioner av apiet.

2011-01-17 - Version 1.10 Möjlighet att via Apiet hantera informaion gällande den senaste tillgängliga klientversionen.