Skillnad mellan versioner av "API"

Från Temperatur.nu
Hoppa till navigeringHoppa till sök
 
(40 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
{| align="right"
+
Informationen är flyttad till [https://temperatur.nu/info/api/ https://temperatur.nu/info/api/]
| __TOC__
 
|}
 
Det finns ett enkelt API för att hämta senaste temperaturerna från temperatur.nu.
 
 
 
Aktuell API-version 1.8.
 
 
 
Data returneras i XML-format
 
 
 
==Support==
 
För support på API-funktionen, använd [http://www.temperatur.nu/forum/forslag-feedback/diskusionstrad-for-api-funktionen-t1373.html Forumet på www.temperatur.nu].
 
 
 
==Villkor==
 
*Skriver du ett kul program som använder detta API? Kontakta [mailto:[email protected] [email protected]]!
 
*APIet får ej accessas med samma förfrågan oftare än var femte minut från klienterna. Om detta villkor bryts kan det IP-nummer som överskrider tidsgränsen tillfälligt att blockeras.
 
*Det måste mycket tydligt framgå att temperaturerna kommer från temperatur.nu.
 
*Där så är möjligt skall temperaturerna vara länkar till temperatur.nu.
 
*Temperatur.nus [[Logotype|logotype]] skall finnas i applikationen, gärna så den tydligt syns när programmet används. Om detta ej är möjligt kan logotypen placeras där inställningar för applikationen görs.
 
*APIet får ej användas för att automatiskt samla in och lagra data längre än 24h.
 
*I de fall applikationen kommer att kosta pengar för användaren krävs särskild överenskommelse med temperatur.nu. Kontakta [mailto:[email protected] [email protected]] för mer information.
 
 
 
==Kort beskrivning==
 
APIet är tänkt att användas av de som skapar extern mjukvara, tex applikationer för Iphone och Android.
 
Målet är att APIet skall vara lättförståeligt och lätt att använda - feedback från användarna är av stor vikt för att kunna utveckla APIet!
 
 
 
==Var finns APIet?==
 
Den senaste versionen av APIet hittar du på www.temperatur.nu/api/tnu.php
 
För att använda en specifik version kan du använda www.temperatur.nu/api/tnu_{version}.php, ex www.temperatur.nu/api_1.2.php för version 1.2.
 
Inga garantier ges för att olika versioner av APIet är kompatibla med varandra. Målsättningen är dock att APIerna skall vara bakåtkompatibla.
 
 
 
==Parametrar==
 
{| border=1 class="wikitable"
 
|-
 
! Parameter
 
! Beskrivning
 
! Kan ej användas med
 
! Introducerad i API-version
 
|-
 
| p
 
| Anger för vilka orter data skall returneras - kommaseparerad lista
 
| lat, lon, num
 
| 1.0
 
|-
 
| dc
 
| Anger om decimalkomma skall användas i stället för decimalpunkt i fälten <temperatur>, <lat>, <lon> och <dist>.
 
|
 
| 1.0
 
|-
 
| simple
 
| Minimal output, returnerar endast <title>, <id> och <temp>
 
| verbose
 
| 1.0
 
|-
 
| verbose
 
| Returnerar alla fält för orten, se beskrivning nedan
 
| simple
 
| 1.0
 
|-
 
| coordinates
 
| Visar koordinaterna för valda orter. Kan användas tillsammans med simple för att kunna positionera orter på en karta utan att behöva hämta alla fält.
 
| verbose
 
| 1.0
 
|-
 
| lat
 
| Används tillsammans med lon och ev num. Det spelar inte någon roll om decimal- eller kommapunkt används. När dessa parametrar används returneras de num närmaste orterna, närmaste orten först.
 
| p
 
| 1.0
 
|-
 
| lon
 
| Används tillsammans med lat och ev num. Det spelar inte någon roll om decimal- eller kommapunkt används. När dessa parametrar används returneras de num närmaste orterna, närmaste orten först..
 
| p
 
| 1.0
 
|-
 
| num
 
| Används tillsammans med lat och lon. Anger hur många orter som skall returneras. Standard är 1 och max är 5.
 
| p
 
| 1.0
 
|-
 
| cli
 
| Skall användas för att identifiera vilken klient som hämtar data. Ex "cli=tnu_widget". Klienter som missbrukar APIet kan komma att få endast begränsad tillgång.
 
|
 
| 1.1
 
|-
 
| graph
 
| Används för att generera en graf för upp till 5 orter specificerade med variabeln p.
 
|
 
| 1.2
 
|-
 
| span
 
| Specificerar för vilket tidsperspektiv grafer skall skapas. Giltiga värden är: 1day (standard), 1week, 1month, 1year.
 
|
 
| 1.2
 
|-
 
| x
 
| Specificerar hur bred grafen skall vara. Giltiga värden är 150-1500. 300 är standard.
 
|
 
| 1.2 (Tillåtna värden justerade i v 1.4)
 
|-
 
| y
 
| Specificerar hur hög grafen skall vara. Giltiga värden är 125-900. 200 är standard.
 
|
 
| 1.2 (Tillåtna värden justerade i v 1.4)
 
|-
 
| verbose_g
 
| Visar min/max/medel/senaste värde i grafen. Visar även när data senast hämtades för den valda orten.
 
|
 
| 1.5
 
|-
 
| shift_g
 
| Anger om grafen skall visa äldre data. Exempel: om span är 1day och shift_g är 1 visas en graf för igår, om shift_g är 2 visar grafen data för i förrgår etc etc. Standard är 0.
 
|
 
| 1.5
 
|-
 
| 1axis
 
| Används för att endast visa temperaturskalan till vänster. Används med fördel i små grafer för att spara utrymme.
 
|
 
| 1.6
 
|-
 
| linewidth
 
| Anger bredden på graflinjen. Giltiga värden 1 till 5. Även flyttal, ex 1.5, fungerar. Decimalkomma eller decimalpunkt spelar inte någon roll.
 
|
 
| 1.7
 
|-
 
| cb
 
| CacheBust. Om denna parameter finns i urlen (&cb) kommer ett randomiserat värde att läggas till i slutet av graf-urlerna. Denna parameter kan användas för att se till att inte grafen cachas lokalt hos användaren eller i någon dåligt konfigurerad proxy mellan temperatur.nu och användaren.
 
|
 
| 1.8
 
|}
 
 
 
==Beskrivning av returnerade fält==
 
{| border=1 class="wikitable"
 
|-
 
! Fält
 
! Beskrivning
 
! parameter som visar
 
! parameter som döljer
 
! Visas som standard
 
! Introducerad i API-version
 
|-
 
| <title>
 
| Mätpunktens namn på temperatur.nu
 
|
 
|
 
| X
 
| 1.0
 
|-
 
| <id>
 
| Mätpunktens id på temperatur.nu. Kan användas med parametern "p" för att hämta endast denna mätpunkts information
 
|
 
| simple
 
| X
 
| 1.0
 
|-
 
| <temp>
 
| Mätpunktens senaste temperatur. Om decimalkomma eller decimalpunkt skall användas styrs med parametern dc.
 
|
 
|
 
| X
 
| 1.0
 
|-
 
| <lat>
 
| Mätpunktens latitud i decimalt format. Om decimalkomma eller decimalpunkt skall användas styrs med parametern dc.
 
| coordinates, verbose
 
|
 
|
 
| 1.0
 
|-
 
| <lon>
 
| Mätpunktens longitud i decimalt format. Om decimalkomma eller decimalpunkt skall användas styrs med parametern dc.
 
| coordinates, verbose
 
|
 
|
 
| 1.0
 
|-
 
| <lastUpdate>
 
| Tidpunkt då informationen senast uppdaterades på temperatur.nu
 
| verbose
 
|
 
|
 
| 1.0
 
|-
 
| <kommun>
 
| Den kommun som mätpunkten ligger i.
 
| verbose
 
|
 
|
 
| 1.0
 
|-
 
| <lan>
 
| Det län som mätpunkten ligger i.
 
| verbose
 
|
 
|
 
| 1.0
 
|-
 
| <sourceInfo>
 
| En kort textsträng med information om vem som loggar temperaturen för mätpunkten
 
| verbose
 
|
 
|
 
| 1.8
 
|-
 
| <url>
 
| Url till mätpunktens temperatur och grafer på www.temperatur.nu
 
| verbose
 
|
 
|
 
| 1.0
 
|-
 
| <dist>
 
| Hur långt från de givna koordinaterna mätpunkten ligger. Enheten är kilometer. Om decimalkomma eller decimalpunkt skall användas styrs med parametern dc.
 
| lat & lon
 
| simple
 
|
 
| 1.0
 
|-
 
| <graph>
 
| Visar url till graph för orten. Observera att ny graf endast genereras när parametern graph används. Det går därför inte att lokalt cacha urlen i klienten.
 
| graph (x, y, span, verbose_g, shift_g)
 
|
 
|
 
| 1.2
 
|}
 
 
 
==Exempel==
 
 
 
Så här kan resultatet från en förfrågan på http://www.temperatur.nu/api/tnu_1.5.php?p=linkoping&verbose&cli=test_app se ut:
 
<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1'?>
 
<rss version="2.0">
 
        <channel>
 
        <title>Temperatur.nu API 1.5</title>
 
        <link>http://wiki.temperatur.nu/index.php/Api</link>
 
        <item>
 
                <title>Linköping/Centrum</title>
 
                <id>linkoping</id>
 
                <temp>20.2</temp>
 
                <lat>58.414297</lat>
 
                <lon>15.628788</lon>
 
                <lastUpdate>2010-05-19 14:22:02</lastUpdate>
 
                <kommun>Linköping</kommun>
 
                <lan>Östergötlands län</lan>
 
                <url>http://www.temperatur.nu/linkoping.html</url>
 
        </item>
 
        </channel>
 
</rss>
 
 
 
 
 
Så här kan resultatet från en förfrågan på http://www.temperatur.nu/api/tnu_1.5.php?lat=58.376761&lon=15.562916&num=3&graph&cli=test_app se ut:
 
<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1'?>
 
<rss version="2.0">
 
        <channel>
 
        <title>Temperatur.nu API 1.5</title>
 
        <link>http://wiki.temperatur.nu/index.php/Api</link>
 
        <item>
 
                <title>Linköping/Jägarvallen</title>
 
                <id>jagarvallen</id>
 
                <temp>18.2</temp>
 
                <dist>2.5</dist>
 
                <graph>http://www.temperatur.nu/cg/jagarvallen-1day-300-200-0-0.png</graph>
 
        </item>
 
        <item>
 
                <title>Linköping/Ryd</title>
 
                <id>ryd</id>
 
                <temp>19.2</temp>
 
                <dist>3.8</dist>
 
                <graph>http://www.temperatur.nu/cg/ryd-1day-300-200-0-0.png</graph>
 
        </item>
 
        <item>
 
                <title>Linköping/Skäggetorp</title>
 
                <id>skaggetorp</id>
 
                <temp>20.7</temp>
 
                <dist>5.2</dist>
 
                <graph>http://www.temperatur.nu/cg/skaggetorp-1day-300-200-0-0.png</graph>
 
        </item>
 
        </channel>
 
</rss>
 
 
 
==Historik/ändringslogg==
 
2010-05-04 - Version 1.0
 
Första releasen.
 
 
 
2010-05-13 - Version 1.1
 
Variabeln cli tillagd.
 
 
 
2010-05-19 - Version 1.2
 
Stöd för att hämta grafer
 
 
 
2010-06-09 - Version 1.3
 
Bugfix som fixar en bugg introducerad i 1.2 (det gick inte att hämta alla orter genom att skippa variabeln p).
 
 
 
2010-08-04 - Version 1.4
 
Värden för x och y justerade. Parametern cli krävs för att apiet skall returnera data.
 
 
 
2010-09-01 - Version 1.5
 
Parametrar för att via mer info i grafen. Parametrar för att visa grafer för i går, förra veckan, 2 år sedan etc.
 
 
 
2010-09-01 - Version 1.6
 
Parameter för att ange om 1 eller 2 y-axlar skall visas.
 
 
 
2010-11-22 - Version 1.7
 
Möjlighet att välja hur tjock graflinjen skall vara.
 
 
 
2010-12-19 - Version 1.8
 
CacheBust-funktion samt information om vem som loggar temperaturen när verbose är specat.
 
 
 
[[Kategori:www.temperatur.nu]]
 
[[Kategori:Mjukvara]]
 

Nuvarande version från 12 mars 2021 kl. 12.16

Informationen är flyttad till https://temperatur.nu/info/api/