Skillnad mellan versioner av "Produktinformation temperaturnät och sensorer"

Från Temperatur.nu/m.nu Wiki
Hoppa till:navigering, sök
m (Inkapslingar och fuktskydd)
(Ersätter sidans innehåll med '[http://wiki.m.nu/index.php/Information_temperaturn%C3%A4t Denna sida har flyttat till http://wiki.m.nu/index.php/Information_temperaturn%C3%A4t]')
 
Rad 1: Rad 1:
== Adaptrar ==
+
[http://wiki.m.nu/index.php/Information_temperaturn%C3%A4t Denna sida har flyttat till http://wiki.m.nu/index.php/Information_temperaturn%C3%A4t]
* '''HA7Net''' - 1wire Ethernet Adapter - Används när du vill komma åt temperaturer/sensorer långt från närmaste dator eller om du alltid vill ha tillgång till temperaturer oavsett om datorn är på eller ej.
 
** HA7Net har inte någon inbyggd loggningsfunktion.
 
** Mjukvarustödet är mer begränsat än för USB/Serielladaptrarna.  
 
** OWFS kan dock läsa alla sensorer som är anslutna till HA7Net.  
 
** Kommunikationen är långsammare än med USB/RS232-adaptrarna.
 
* '''OW-SERVER-ENET''' - 1wire Ethernet Adapter - Används när du vill komma åt temperaturer/sensorer långt från närmaste dator eller om du alltid vill ha tillgång till temperaturer oavsett om datorn är på eller ej.
 
** OW-SERVER har inte någon inbyggd loggningsfunktion.
 
** Mjukvarustödet är mer begränsat än för USB/Serielladaptrarna.
 
** OWFS kan dock läsa den sensorer som stödjs av OW-SERVER.
 
** OW-SERVER kan inte presentera luftfuktighetsvärden, kretsen som används stöds av OW-SERVER, så all nödvändig rådata för att göra egna beräkningar finns.
 
** Kommunikationen är långsammare än med USB/RS232-adaptrarna
 
* '''DS9490R''' - USBAdapter - Används om din dator har USB-port.
 
** Adapter som har snabbast kommunikation med 1wire-nätet.
 
* '''DS9097U''' - Serielladapter - Används om din dator saknar USB-port.
 
** Adaptern stödjer alla 1wire-enheter, men dataöverföringen går långsammare än med USB-adaptern.
 
 
 
== Kablage ==
 
EKKX 2x2x0.5 används i alla temperaturnät. EKKX 2x2x0.5, är en partvinnad kabel med lägre induktans än vanlig icke partvinnad kabel. Det går att ansluta upp till 300 meter kabel till varje 1wire-adapter. Vid nät längre än ca 50 meter är det mycket viktigt att nätet är draget i en lång slinga med korta förgreningar till sensorerna
 
 
 
Färgkodning EKKX 2x2x0.5 (partvinnad kabel):
 
 
 
* Blå - Data (DQ)
 
* Blå/vit - Data Return (GND)
 
* Orange - +5v (Pwr) Gäller endast spänningsmatade nät, dvs ej nät med serielladapter.
 
* Orange/vit - Power return (GND)
 
 
 
== Kontaktering av kabel ==
 
Hur kablarna är kontakterade kan du läsa på följande länk: [[Kontaktering]].
 
 
 
== Termometrarna ==
 
De temperatursensorer som används i alla temperaturnät är av typen DS18B20.
 
Du kan ha upp till ca 100st sensorer/enheter inkopplade på samma adapter (under förutsättning att du inte har långa förgreningar).
 
Från fabrik har sensorerna en specad nogranhet på +/-0.5grader. Det är mycket sällan en sensor har en större differans än +/- 0,2grader.
 
 
 
== Spänningsmatning ==
 
Skall du endast mäta temperaturer under 85 grader Celcius behöver inte 1wire-nätet spänningsmatas. Planerar du att ansluta displayer, Termoelment, A/D-omvandlare eller liknande krävs oftast spänningsmatning. Rekommendationen är att i möjligaste mån välja ett spänningsmatat nät för att göra det enklare att bygga ut nätet i framtiden.
 
 
 
== Inkapslingar och fuktskydd ==
 
* '''Krympslang Standard''' – Sensorn är fastlödd direkt på kabeln. Det finns ett lager krympslang över skarven sensor-kabel. Detta skydd tål inte fukt under längre perioder. Då det är lite material runt själva sensorn reagerar sensorn snabbt på temperaturförändringar.
 
* '''Krympslang Vattentät''' – Sensorn är fastlödd direkt på kabeln. Dubbla lager krympslang, det innersta lagret är bestruket med smältlim. Detta skydd gör att sensorn mycket tålig och sensorn tål att ligga i vatten. Det extra materialet runt sensorn gör att sensorn reagerar lite långsammare på temperaturförändringar. Observera att kabeln inte tål kemikalier, skall du mäta temperaturen i tex en pool kan du använda: https://www.m.nu/temperatursensor-for-tuffa miljoer-p-252.html
 
* '''Plastbox''' – Temperatursensor/RH-mätare är monterade på ett kretskort i plastboxen. Denna typ av inkapsling bör inte placeras utomhus eller i kondenserande miljöer.
 
* '''Plastbox fuktskyddad''' – Temperatursensor/RH-mätare är monterade på ett kretskort i plastboxen. Kretskortet är skyddslackat för att tåla fukt bättre. Kan placeras utomhus, men skall inte placeras så sensorn utsätts för direkt väta.
 
 
 
[[Kategori:www.m.nu]]
 

Nuvarande version från 6 september 2014 kl. 20.59