Skillnad mellan versioner av "OWFS på Rasperry Pi"

Från Temperatur.nu/m.nu Wiki
Hoppa till:navigering, sök
m (Elf98 flyttade sidan OWFS on Rasperry Pi till OWFS på Rasperry Pi)
(Ingen skillnad)

Versionen från 4 november 2012 kl. 23.39

Här följer en beskrivning för att komma igång med OWFSRaspberry Pi tillsammans med i2c 1wire module

Mål

Att få igång 1-wire på Raspberry Pi via i2c 1wire module.

Programvaror

Hårdvara

Förutsättningar

Denna beskrivning bygger på att du har en helt ren installation av Raspbian Wheezy (2012-10-28).

Moduler

Se till att modulen till i2c-bussen inte ligger i blacklist

sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf

Lägg till "#" före

blacklist i2c-bcm2708

så raden ser ut så här:

#blacklist i2c-bcm2708

Se till att modulen i2c-dev ligger i /etc/modules

sudo nano /etc/modules

Lägg till i2c-dev på en egen rad i filen.

i2c-dev

Installation av OWFS

Installera paket som behövs för att kunna kompilera och installera OWFS

sudo apt-get update
sudo apt-get install automake autoconf autotools-dev gcc-4.7 libtool libusb-dev libfuse-dev swig python2.6-dev tcl8.4-dev php5-dev i2c-tools

Svara JA på eventuella frågor.

Ladda ned senaste versionen av OWFS (när guiden skrivs är det 2.8p20.)

cd /usr/src
sudo wget  -O owfs-latest.tgz http://sourceforge.net/projects/owfs/files/latest/download

Packa upp OWFS

 sudo tar xzvf owfs-latest.tgz

Kompilera och installera OWFS

cd owfs-2.8p20 (eller motsvarande för vilken version som är senast)
sudo ./configure

Resultatet bör då bli

Current configuration:

   Deployment location: /opt/owfs

Compile-time options:
                  Caching is enabled
                      USB is enabled
                      I2C is enabled
                   HA7Net is enabled
                       W1 is enabled
           Multithreading is enabled
    Parallel port DS1410E is enabled
        TAI8570 barometer is enabled
             Thermocouple is enabled
         Zeroconf/Bonjour is enabled
             Debug-output is enabled
                Profiling is DISABLED
Tracing memory allocation is DISABLED
1wire bus traffic reports is DISABLED

Module configuration:
                    owlib is enabled
                  owshell is enabled
                     owfs is enabled
                  owhttpd is enabled
                   owftpd is enabled
                 owserver is enabled
               owexternal is enabled
                    ownet is enabled
                 ownetlib is enabled
                    owtap is enabled
                    owmon is enabled
                   owcapi is enabled
                     swig is enabled
                   owperl is enabled
                    owphp is DISABLED
                 owpython is DISABLED
                    owtcl is enabled

Sedan själva installationen som kan ta upp till 40 minuter

sudo make && sudo make install 

Skapa katalogen för OFWS att mounta i.

sudo mkdir /mnt/1wire

För att FUSE skall fungera smärtfritt måste konfigurationen justeras. Öppna konfigurationen för FUSE

sudo nano /etc/fuse.conf

Ändra

#user_allow_other

till

user_allow_other

Nu skall det bara vara att starta OWFS!

sudo /opt/owfs/bin/owfs --i2c=ALL:ALL --allow_other /mnt/1wire/

Om du använder USB-adpatern DS9490R byter du ut "--i2c=ALL:ALL" mot "-u"


Kontrollera att det fungerar (ändra sensor till vad du har)

Fel vid skapande av miniatyrbild: /bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127
Exempel på hur det kan se ut
cat /mnt/1wire/10.F6877C010800/temperature

Om allt står rätt till så skall det nu komma upp en temperatur på skärmen

Se till så att OWFS startar automatiskt vid boot

För att se till så att OWFS skall starata automatiskt vi start av datorn så får vi lägga till ett lite startscript.

Skapa ett startscript i /etc/init.d/

cd /etc/init.d
sudo nano start1wire.sh

Lägg till följande, och spara sen

#!/bin/bash

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          start1wire
# Required-Start:    $local_fs $syslog
# Required-Stop:     $local_fs $syslog
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Start OWFS at boot time
# Description:       Start OWFS at boot time
### END INIT INFO

# Starts OWFS
/opt/owfs/bin/owfs --i2c=ALL:ALL --allow_other /mnt/1wire

Om du använder USB-adpatern DS9490R byter du ut "--i2c=ALL:ALL" mot "-u"

För att skriptet skall bli körbart måste vi lägga till körrättigheter på det

sudo chmod +x start1wire.sh

Sen för att se till att scriptet körs vid boot

sudo update-rc.d start1wire.sh defaults

Så nu skall OWFS startas automatiskt vid boot!

Fortsätt

För att fortsätta med loggning och att rita graf med RRDtool läs RRDtool HowTo

Källor