Watermark Soil Moisture Sensor

Från Temperatur.nu/m.nu Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Installationsanvisningar[redigera]

  1. Innan sensorn placeras i mätområdet skall den läggas i blöt i flera timmar. Snabbast anpassning till verkliga förhållanden får man om sensorn upprepade gånger får ligga i blöt i ca 30 minuter för att sedan torka ett par timmar.
  2. Gör ett hål i marken som sensorn precis kan tryckas ner i. Det är mycket viktigt att det inte är något mellanrum mellan sensorn och jorden.
  3. Innan sensorn placeras i hålet skall hålet fyllas med vatten.
  4. Efter att sensorn har placerats skall hålet fyllas med jord. Försök att placera kabeln så den inte leder ner vatten till sensorn.
  5. Om sensorn tas in under vintern skall den spolas av och för att sedan få torka. Förvara sensorn i en plastpåse.

Vanliga problem[redigera]

  1. Det är mellanrum mellan sensorn och jorden som skall mätas. Hålet där sensorn placerats är helt enkelt för stort och för lite jord har tryckts ner i hålet.
  2. Sensorn är placerad i ett område som inte är representativt för mätningarnas syfte.
  3. Marken har torkat ur så mycket att jorden dragit ihop sig och sensorn ej längre är i kontakt med jorden. Detta problem löser sig oftast självt när marken blir blöt igen.