Montering av m.nu premium aluminum Raspberry Pi case

Från Temperatur.nu/m.nu Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Detta är moneringsanvisningen till [m.nu premium aluminum Raspberry Pi case]

Innan du börjar[redigera]

För att montera in din Pi i lådan behöver du:

  • 1st liten stjärnskruvmejsel
  • 1st normalstor stjärnskruvmejsel
  • 2st små tänger (små skiftnycklar går bra

Steg för steg[redigera]

1. Skruva ur de 4 små skruvarna på undersidan av lådan och ta bort sidstyckena. Skruva ur de två större skruvarna.

2. Skruva försiktigt fast fästdistanserna på din Raspberry Pi. Var försiktig så du inte skadar någon komponent!. Enklast är att hålla emot med en tång/skiftnyckel på ovansidan och försiktigt skruva från undersidan. Muttern får ej dras åt för hårt du du kan skada pajen då.
ALT=Distanser 1
ALT=Distanser 2

3. För att fästa GPIO-kabeln lossar du skruvarna som skall hålla fast kabeln några varv, dock ej helt. För sedan in kabeln från undersidan och håll fast den i rätt läge när du skruvar fast den.

ALT=GPIO 1
ALT=GPIO 2

4. Sätt fast andra änden av GPIO-kabeln på din Raspberry Pi så kabeln ligger in över kretskortet

ALT=GPIO 3

5. Vik kabeln 90 grader utåt.

ALT=GPIO 4
6. För försiktigt in Raspberryh Pin i lådan och skruva fast Raspberry Pin löst - det ska gå att vicka på kretskortet
ALT=Montering
6. Sätt fast sidostycket på motsatt sida från GPIO-porten. Passformen är exakt, så du kan behöva vicka på kretskortet för att sidostycket skall komma över USB-porten. Går det trögt kan du behöver böja fram plåtvinklarna på USB-porten med en tång.
ALT=Montering 2

7. Lirka sedan in sidostycket med GPIO-porten och skruva fast det.

8. Nu kan du dra åt skruvarna som håller fast Raspberry Pin så kortet inte sitter löst - Klart!

ALT=Montering 3